Break the Stigma for Families

Breek het stigma rondom mentale gezondheid op de fiets!

Samen Fietsen Tegen Stigma!

Psychische aandoeningen komen veel voor en zijn te behandelen. Het zijn aandoeningen die ons allemaal kunnen overkomen. Gelukkig zijn er goede en effectieve behandelingen beschikbaar. Toch durven veel kinderen, gezinnen en hun naasten niet open te zijn over de psychische aandoeningen waardoor zij worden geraakt. Ze schamen zich, voelen zich schuldig of zijn bang voor de vooroordelen die anderen over hen zouden kunnen hebben. Dat noemen we stigma.
Door stigma durven kinderen, volwassenen en gezinnen vaak niet om de hulp te vragen die zij nodig hebben om goed en snel te kunnen herstellen. Stigma belemmert herstel. Daarom willen we het stigma geassocieerd met psychische problemen doorbreken! Dat doen we met de campagne Break the Stigma for Families door samen met families, naasten en anderen op de fiets te stappen.
Wij worden gesteund door:
The International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP)