De burgermeester van Emmen, Cecil Prins-Aardema, Andrés Martin, gezinsleden, families en andere supporters van Break the Stigma for Families fietsten op 21 juli door Drenthe. Iedereen droeg een Break the Stigma for Families T-shirt om aandacht te vragen voor mentale gezondheidsproblemen en het stigma daar omheen.

Wij worden gesteund door:
The International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP)